Information och beställningar:
0046 0844685421
Skype: se.500cosmetics

Varicer

 
 
Email:
*Genom att skriva in din e-mail accepterar du de juridiska villkoren
Rekommenderat av lakare
Vittnesmal
100% naturlig produkt
Aterbetalningsgaranti
Specialerbjudande
Gor dig fri fran
Vill du bli distributor
Dropship system
Affiliate program
Kontakta

OBS: du bör vara myndig

ANVISNINGAR: Läs noggrant de jurisdiska villkoren innan du använder informationen på denna webbsida. Användandet av denna webb och dess information innebär det ovillkorliga medgivandet och accepterandet av de juridiska villkoren och dess användande. Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte använda informationen som ges på webben.

 

Juridiska villkor

1. För att ha tillgång till vår webb och använda informationen som den innehåller bör du vara myndig (>18 år). När du använder vår webb garanterar du att du är myndig. I annat fall, lämna den omedelbart.

2. Användandet av all information som denna sida innehåller innebär total medgivelse med villkoren för dess användning. Om du inte medger de juridiska villkoren bör du omedelbart lämna sidan.

3. Du medger att du är myndig, och att du förstår innehållets natur och inte känner dig kränkt. Samtidigt att du har gått in på denna sida helt frivilligt och med kännedom om konsekvenser.

4. Informationen på denna webb ämnar inte behandla, bota eller diagnostisera någon typ av sjukdom eller åkomma utan är bara av informativ karaktär. Inte i något fall ska det förstås som eller ersättas av råd från en professionell läkare. Resultaten är baserade på erfarenheter från våra kunder och specialiserade läkare som finns på vår webb.

5. Varesil reserverar sig rätten att ändra, modifiera och ta bort vilket innehåll eller material som helst på dess sida när som helst och utan tidigare meddelande.

6. Informationen som finns på sidan är endast till för bruk i hemmet och personligt.

7. Beskrivningarna, bilderna och andra texter på webben bör förstås som en guide, vilken ger en ungefärlig beskrivning av effektiviteten med produkten med tanke på att det varierar från person till person.

8. Vi försöker att informationen på webbsidan är komplett, exakt och uppdaterad, men den kan någon gång ibland vara icke- exakt, icke- komplett eller inkorrekt.

9. Användandet av denna sida bör från din sida vara ärligt, icke kränkande, med god tro, lagligt och alltid med de generella accepterade tillämpningarna för användning av Internet.

Produkterna från Varesil är näringsämnen eller kosttillskott så som föreskrivs i EU direktivet 2002/46/CE om kosttillskott och alla dem kan säljas legalt i alla medlemsländer i Europeiska Unionen, det enligt artiklarna 28, 29 och 30 i Fördraget om Europeiska Unionen och enligt artiklarna 1 till 4 i Europeiska parlamentets bestämmelse nummer 3052/95/CE.

Tillskotten är inte menade att ersätta en balanserad och varierad kost, de är endast menade för att komplimentera intaget av en normal diet.

De är inte heller menade att förebygga, diagnostisera eller bota någon typ av sjukdom såsom gör mediciner, enligt vad som föreskrivs i EU direktivet om mediciner 2004/27/CE från den 31 mars skapat av Rådet och Europeiska Parlamentet.
Produkterna bör inte användas som substitut för en viss kost eller medicinering och bör hållas borta från barn.

Användningen av produkterna bör ske med översikt av en professionell, vid alla typer av tveksamheter kontakta alltid en läkare.
 

BESTÄLLNINGAR

1. Varesil förbehåller sig rättan att acceptera eller neka alla typer av beställningar utan något motiv, men förbinder sig att informera om en sådan situation uppstår.

2. Du är ansvarig för att ge oss den exakta informationen för att vi ska kunna skicka dig produkterna med alla garantier. I det fall en beställning inte kan skickas för att det fattas information eller oriktig information gällande utskicket är endast kunden ansvarig.

3. Möjligheten att skicka eller tillge kunden produkten beror på dess tillgänglighet. Om det är tomt på lagret, eller av annan orsak är omöjligt att skicka beställning kommer Varesil att meddela denne och ge alternativet att vänta eller avbeställa sin beställning och få exakt återbetalning.

4. Tiden för leveransen och avlämning är ungefärlig, och inte i något fall garanterad. Varesil är inte ansvariga för möjliga förseningar som beror på företaget eller transporten eller orsaker som står utanför dess kontroll.

5. I det fall en beställning behöver en underskrift eller liknande för att försäkra sig om mottagaren är det helt och håller ditt ansvar att det finns någon som kan ta emot beställningen på den angivna adressen. Samtidigt är det ditt ansvar att hämta produkterna hos leveransfirman om denne inte hittar till leveransadressen. Om paketet återsänds kommer nu återigen att bekostas leveransen.

6. Varesil är inte ansvarig för de beställningar som inte kommer fram riktigt eller är omöjliga att leverera.

7. Alla produkter som köps via denna webbsida är till för personligt bruk och kan inte vidareföras. De kan inte skickas vidare eller ges till tredje person.

8. I det fall som en produkt kommer fram defekt, öppen eller på något sätt felaktigt så ersätter Varesil det utan ytterligare kostnader, om det är så att produkten har tillförskaffats via denna webbsida. Om det är så att den tillförskaffats på annat sätt så är vi inte ansvariga för kvaliteten på beställningen.

9. Inte i något fall skickar vi dig din beställning utan att först ha mottagit betalning via betalkort och beställningen kan underkännas om betalningen inte går igenom som den bör.

 

ANSVAR

1. Med ordet “ansvar” så som det här används menar vi alla typer av skador, krav, föranden, händelser, utlägg, betalningar eller andra förluster.

2. Inte i något fall har Naturmedical BV. ”ansvar” för någon typ av händelse som är speciell, direkt, indirekt, punktlig, civil, tjänar som exempel, eller är konsekvens av de möjliga skador som kan vara resultat av användandet av alla produkter från Varesil. Användandet av produkterna i detta system innebär en total vetskap och accepterande av alla delar av de juridiska villkoren som här är upplagda, vilket innebär att användaren är ansvarig och Naturmedical BV. frånsäger sig och dess anställda allt ansvar.

3. Presentationerna, åsikterna, uttalandena, bekräftandena och vittnesmålen på webbsidan är från tredje part och bör så förstås. Bland dessa tredje parter finns vittnesmål från läkare och professionella, vittnesmål från kunder, åsikter från forum på Internet, och vetenskapliga texter som talar om effektiviteten med komponenterna i produkterna.

4. Ansvaret hos Naturmedical BV. ligger uttryckligen på att ersätta defekta delar och i det fall det finns en återbetalningsgaranti som gäller att återföra pengarna, hela utlägget som har betalats av den köparen borträknat utlägg för frakt.

5. Såväl köparen som alla personer som använder informationen och produkterna som finns på denna webb antas ha kunskap om och acceptera begränsningarna i ansvaret hos Herbal Technologies Bv.

 
Köp nu